Aquesta pàgina ha canviat d'adreça. Si el vostre navegador no ho fa automàticament, la podeu trobar a

http://www.carrutxa.cat/festes/estiu/stpere.html