Els costums nadalencs ocupen el primer lloc en el costumari català per l'accentuat sentit familiar i la seva transcendència religiosa. De tots ells, el pessebre s'ha tornat amb el pas del temps l'expressió més popular del Nadal. La seva realització representa una manifestació de fe i catequesi, i molt sovint una lliçó de bon gust artístic

El pessebre diorama, conegut també amb els noms d'artístic o bíblic, que a diferència del popular està format per panorames tancats, és un exemple clar que tota obra d'art desprèn un missatge o sentiment. Els seus artesans saben més que ningú suscitar tot un conjunt de condicions ambientals en què es desenvoluparan les escenes bíbliques amb els seus protagonistes corresponents: l'establia, amb el nen Jesús, l'àngel, Maria, Josep, el bou i la mula; el seguici dels Reis d'Orient…

 


Textos: Josep Duch Cartañà i Josep Gomis Blanch
Dibuixos: M. Carme Axet Martí

ç